Candyl

Kimono  yukata contest 2020

A photo i took when I randomly stumbled into a vintage kimono shop in Kyoto. Ended up buying this vintage kimono for myself :)

0
0