Michael J. L

Kimono  yukata contest 2020

Through the tall grass. Kimono and haori are both from Kimono Yukata Market Sakura.

0
0