Shannon Shea

Kimono yukata contest 2020

It is my sincere hope that everyne learns to enjoy kimono as a global garment! Please follow me on Instagram @dokidokikimono

0
0