Ottawa Kenjutsu

Kimono yukata contest 2021-2022


comment : We were so excited to be able to train traditional kenjutsu in the purchased from Kimono Yukata Market Sakura. Thank you for sharing your passion for kimono!

0
0