Stephanie J.

Kimono  yukata contest 2020

Photo taken at Morikami Japanese Gardens.

0
0